Wielkie cele miniaturowej elektroniki

Elektronika to dział techniki i nauki zajmujący się obwodami elektronicznymi, zawierającymi zarówno elementy aktywne takie jak tranzystory, diody czy lampy próżniowe, a także elementy elektroniczne bierne.W obwodach aktywnych możliwe jest wzmacnianie sygnałów cyfrowych dzięki nieliniowym cechom elementów czynnych. Dzieje się to również dzięki możliwości sterowania przepływem elektronów. Na przetwarzanie sygnałów tego typu pozwala też możliwość pracy urządzeń jako przełączniki.

Elektronika zawdzięcza swoje powstanie i rozwój jako osobna dziedzina nauki innym specjalizacjom, głównie fizyce (na jej rozwój ma wpływ fizyka ciała stałego – zwłaszcza półprzewodniki, a także zjawiska elektromagnetyzmu), oraz matematyce, która wypracowała w ciągu wielu lat modele matematyczne obwodów i sygnałów.Jakie elektronika posiada zalety, nie trzeba powtarzać właścicielom telefonów komórkowych, telewizorów, komputerów, a nawet melomanów (mikrofony to również tego typu sprzęt).

Należy odróżnić wyraźnie elektronikę od elektrotechniki. W odróżnieniu od elektrotechniki elektronika nie zajmuje się ogólnymi zagadnieniami energii elektrycznej, ale sygnałami i ich przetwarzaniem. Podział na te dwie dyscypliny wyraźnie zaznaczył się w 1906 roku, kiedy Lee De Forest wynalazł triodę. Trioda okazała się urządzeniem, które dobrze wzmacnia słabe sygnały radiowe lub akustyczne. Wykorzystanie triody miało miejsce głównie w tych dziedzinach aż do lat 50. XX wieku. Używano jej głównie do celów radiotechnicznych. Pionierami w tej dziedzinie były powstające za czasów I Wojny Światowej nadajniki i odbiorniki radiowe.

W obecnych czasach większość sprzętu elektronicznego projektuje się, używając elementów półprzewodnikowych, dzięki którym możemy kierować przepływem elektronów podobnie jak w lampach elektronowych, a układy elektroniczne należą wówczas do układów scalonych. Mamy w takich sytuacjach do czynienia z nanotechniką. Jej życiowe zastosowania widać standardowo m.in. przy budowie sieci komputerowych, ale i nie tylko. Wychodząc poza temat komputerów, stosuje się ją np. do budowy wielkopowierzchniowych baterii słonecznych, do produkcji ekranów ciekłokrystalicznych, a także cyfrowych aparatów fotograficznych.Jak więc widać, nanotechnologia, mimo, że jej układy są niewyobrażalnie małe, przynosi wymierne korzyści i efekty w dziedzinie nowej technologii.