Śląsk Opolski jako przykład dla całej Polski

W całej Polsce zaczynają się pojawiać tabliczki z nazwami miejscowości w dwóch językach. Często jest to język litewski, kaszubski albo właśnie niemiecki. O ile w przypadku języka kaszubskiego, czy litewskiego nie spotykamy się z wieloma protestami i niezadowoleniem, to nazwy miejscowości w języku niemieckim budzą często skrajne emocje. Niestety, niektórzy Polacy nie są w stanie zaakceptować prawnych i demograficznych, a także historycznych uwarunkowań naszego kraju.

Nadal pokutują stereotypowe poglądy z przeszłości i wiązanie Niemców z II wojną światową oraz krzywdami wyrządzonymi narodowi polskiemu. Jednak należy sobie raz na zawsze uświadomić, że mniejszości niemieckie zamieszkujące obecnie Polskę w większości przypadków nie mają nic wspólnego ze zbrodniami wojennymi. Często są to osoby młode, posiadające podwójne obywatelstwo. Ich prawa, kultura i język powinny być uszanowane, zwłaszcza jeżeli owa mniejszość stanowi dość duży odsetek ludzi zamieszkujących dany teren. Dobrym przykładem współżycia społeczności niemieckiej i polskiej są tereny Śląska Opolskiego (niedaleko znajduje się Wrocław – po niemiecku Breslau).

W tej części polskiej już kilkadziesiąt wiosek, miasteczek, miast i gmin posiada podwójne, polsko-niemieckie tablice z nazwami topograficznymi. Nikomu nie przeszkadzają takie dwujęzyczne tablice, bo mniejszość niemiecka stanowi integralną część tamtejszej społeczności. Zmiana na tablicach spotkała się z pełną akceptacją, a nawet radością. Na terenie Śląska Opolskiego już przed tymi zmianami w miejscach publicznych, restauracjach, sklepach czy innych punktach można było znaleźć napisy, ulotki, nazwy, czy menu w dwóch językach. Nie oznacza to, że język polski jest zagrożony, ale że mieszkańcy tej części Polski mają szacunek dla mniejszości niemieckiej, która wspólnie z nimi tworzy społeczność.

Przykład Śląska Opolskiego powinien być wzorem do naśladowania w całej Polsce, a szczególnie w miejscowościach, gdzie mniejszość niemiecka stanowi ponad 10% mieszkańców i zasługuje tym samym chociażby na nazwy miejscowe w języku niemieckim.