Decyzja o podjęciu leczenia alkoholizmu w prywatnej klinice

leczenie alkoholizmu w prywatnej klinice

Alkoholizm według klasyfikacji chorób uznany został za chorobę przewlekłą, chroniczną. Pacjenci dotknięci chorobą alkoholową po podjęciu decyzji o leczeniu specjalistycznym zwykle kontynuują je przez wiele lat. Dlaczego? Otóż, jak podają eksperci alkoholik na zawsze pozostanie alkoholikiem. Często nawet po latach życia w trzeźwości wystarczy jeden bodziec decydujący o powrocie do picia. Czy jesteśmy zadowoleni z leczenia choroby alkoholowej w publicznych placówkach medycznych? Niekoniecznie. Właśnie dlatego coraz częściej alkoholicy w porozumieniu ze swoimi bliskimi decydują się na udział w terapii prowadzonej przez prywatny ośrodek leczenia.

Prywatne kliniki leczenia alkoholizmu – jak działają?

Większa część publicznych ośrodków odwykowych skupia się na uzależnieniu jako całokształcie choroby. Podczas zajęć grupowych terapeuci skupiają się w takiej samej mierze na pacjentach cierpiących z powodu alkoholizmu, narkomanii czy hazardu. Chorzy rzadko odnajdują odpowiedzi na nurtujące ich pytania a to niestety ogranicza skuteczność prowadzonego leczenia. W prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień każdy chory może spodziewać się indywidualnego podejścia do swojego przypadku. Podczas terapii zamkniętych organizowane są zarówno spotkania chorego z terapeutą, jak i spotkania grupowe, gdzie chorzy mogą stworzyć grupę wsparcia. W ten sposób zrozumienie swojej przypadłości jest prostsze a motywacja do wyleczenia się jeszcze większa.

Więcej na temat terapii stosowanych przy leczeniu alkoholizmu przeczytacie  > TUTAJ <

Wyleczyć alkoholizm

Gdzie jednak szukać prywatnych ośrodków leczenia choroby alkoholowej?

Z uwagi na fakt, że alkoholizm jest jedną z wielu chorób cywilizacyjnych ośrodków specjalizujących się w jego leczeniu jest mnóstwo. Chorzy nie mogą więc narzekać na brak możliwości fachowego wsparcia. Leczenie świadczone przez kliniki prywatne odbywa się poza wszelkimi schematami. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie a na pomoc mogą liczyć nie tylko chorzy, ale również ich rodziny uważane z miejsca za współuzależnione.

Życie z chorobą alkoholową nie jest proste. Rodziny często podporządkowują swoje codzienne życie do potrzeb chorego a to jeszcze bardziej utrudnia utrzymanie zdrowych relacji. Na szczęście dzisiejsze metody leczenia pozwalają skutecznie walczyć z uzależnieniem. Co więcej, szacuje się, że co najmniej 70% pacjentów leczących się w prywatnych ośrodkach po zakończonej terapii nie wraca więcej do uzależnienia. Te statystyki są niezwykle obiecujące i pozostaje jedynie mieć nadzieję, że w najbliższych latach ulegną jeszcze wyraźniejszej poprawie, ponieważ jest to szansa dla alkoholików, którzy chcą raz na zawsze zerwać z destrukcyjną dla nich i ich bliskich chorobą.

Prywatny Ośrodek Uzależnień Terapie „Tu i Teraz”